Ekofisk boorplatform

Ekofisk is een van de grootste olievelden in de Noordzee. Het complex van boorplatformen speelt een belangrijke rol in de distributie voor andere velden.

Waar ligt Ekofisk platform?

Ekofisk is een groot offshore olieveld in het Noorse deel van de Noordzee. Het reservoir werd in 1969 ontdekt terwijl men eigenlijk al de hoop had opgegeven om in het gebied rendabele olievelden te vinden. Het olieveld ligt op 70 meter diepte omgeven door krijtgesteente. Vaak wordt gesproken over het Ekofisk complex (of Greater Ekofisk Area). Dit omhelst een aantal aanliggende olievelden en boorplatformen als Eldfisk, Embla en Tor. Met boringen in Ekofisk werd Noorwegen voor het eerst een olieproducerend land.

Wie exploiteert Ekofisk?

Na de ontdekking van gasvelden in Groningen gingen oliemaatschappijen de aanliggende Noordzee verkennen. De Amerikaanse maatschappij Philips Petroleum Company (het huidige ConocoPhilips) vond uiteindelijk het Ekofisk veld in het grensgebied met Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Het zou een van de belangrijkste oliereservoirs van de Noordzee blijken te zijn en in 1971 begon men met de eerste boringen. ConocoPhilips Skandinavia AS doet de exploitatie van het complete Ekofisk-gebied waarbij het een aandeel van 35,1% bezit. Andere licentiehouders zijn Total E&P Norge AS (39,9 %), Eni Norge AS (12,39 % ), Statoil Petroleum AS (7,6 %) and Petoro AS (5%).
Ekofisk boorplatform

Wat is de capaciteit van Ekofisk?

Het Ekofisk olieveld heeft een inhoud van 3,3 miljard vaten olie. De productiepiek is in 2006 behaald. De huidige productie bestaat uit 127.000 vaten per dag. Verwacht wordt dat de winning tot 2050 kan worden volgehouden. De productie van het olieveld kende in het midden van de jaren tachtig een serieuze dip. Het veld en daarmee de boorplatforms kregen last van onverwacht sterke verzakking. Het lokale kalkgesteente was zonder olie veel minder compact. Hernieuwing van de druk door middel van waterinjecties haalden weinig uit. De uiteindelijke verzakking van 6 meter zou te groot zijn voor de platforms. In een spectaculaire operatie werden vijf platforms die met elkaar waren verbonden omhoog gehouden terwijl de pijlers werden verlengd.

De Ekofisk boorplatforms

Het Ekofisk complex is ook een belangrijk knooppunt voor het transport van aardgas en aardolie. Van hieruit lopen pijpleidingen naar het vasteland van Duitsland en Engeland waar de ruwe grondstoffen in terminals worden verwerkt. Het Ekofisk centrum is sinds 1973 in stappen gegroeid tot een verzameling platforms. Het complex is door de jaren heen steeds gemoderniseerd en wordt nu door bruggen verbonden. Ook worden oude platforms afgestoten, zoals het Ekofisk boorplatform 2/4 A dat sinds 1974 operationeel was en nu wordt gedemonteerd.