Olietank

Olietank petroleumindustrie
Olietanks (ook wel opslagtanks) zijn houders voor het bewaren van olie, benzine en kerosine. Olietanks van petroleumbedrijven bevinden zich vaak in havengebieden, waar ze als groep olieterminal worden genoemd. De ligging bij havens is gunstig omdat van hieruit transport op verschillende manieren kan worden gecontinueerd. Aardolie wordt met olietankers of per pijpleidingen vanuit de boorplatformen naar de terminals vervoerd waar het kan worden geraffineerd. Na dit proces worden de olieproducten met tankwagens of wagons naar verkooppunten vervoerd. Olietanks zijn herkenbaar aan hun ronde vorm en platte daken (deze zijn vastzittend of drijvend.)
olietanks

Olieopslag Rotterdam

Een voorbeeld van een grote Nederlandse olieopslagplaats is de Maasvlakte Olie Terminal (MOT) in de Rotterdamse haven. De terminal bestaat uit twee steigers waar supertankers met een diepgang van 22 meter aan kunnen leggen. Olie die men hier lost wordt opgeslagen in een van de 39 olietanks met elk een inhoud van 114.000 m³. Met een totale capaciteit van 4,4 miljoen m³ is MOT een van de grootste olieterminals ter wereld. Een ondergronds pijpleidingnet zorgt voor een efficiënte distributie. Partners van MOT zijn oliemaatschappijen als Shell, BP en Kuwait Petroleum. Sommige bedrijven zijn gespecialiseerd in het beheer van olietanks, bijvoorbeeld het Nederlands Vopak dat in 28 landen terminals exploiteert.

Olietank particulier

Een tijdlang beschikten huizen over olietanks voor het stoken van de verwarming. Deze manier van huiswarming is inmiddels achterhaald. Toch bestaan er nog huizen waar de niet meer gebruikte olietank aanwezig is. Vooral olietanks die in de tuin zijn begraven kunnen gevaar opleveren voor het milieu. Wanneer men een olietank in de tuin vindt moet men dit bij de gemeente melden. De tank zal vervolgens worden schoongemaakt of verwijderd. Verwijdering kan een kostbare klus zijn. Helemaal wanneer de bodem gesaneerd moet worden in het geval van doorroesten. Het is daarom van groot belang om bij de koop van een woning van te voren goed te informeren naar de aanwezigheid van een olietank. Een oude olietank is op verschillende manier te herkennen. Goede aanwijzingen vormen putdeksels, koperen doppen, ontluchtingspijpen of vreemde verzakkingen in de tuin. Olietanks liggen meestal niet meer dan 1 meter diep en in de buurt van een kelder waar men vaak sporen kan vinden van een oude toevoer. Bij twijfel brengt een metaaldetector of hulp van een professional snel uitsluitsel.