Gastank

Gastank: industriële toepassingen
Gastank is een verzamelnaam voor grote houders waarin vloeibaar gas onder hoge druk wordt opgeslagen. Ze onderscheiden zich van gasflessen die vanwege hun geringe omvang makkelijk vervoerbaar zijn. Grote gastanks zijn vaak te zien bij raffinaderijen, fabrieken, havens, tankstations en industrieterreinen waar metaalverwerking en chemie een grote rol spelen. Deze tanks hebben een karakteristieke bolvorm. Bij de installatie van gastanks moet men naast veiligheidsvoorschriften rekening houden met de aanleg van leidingen, goed geplaatste mondstukken en drukmeters en -regelaars. Naast propaangas en butaangas worden in industriële gastanks gassen bewaard als stikstof, zuurstof, argon, xenon, krypton, neon, waterstof, helium, koolstofmonoxide en acetyleen

Gastanks voor particulieren

In Nederland zijn we, zeker in steden en grote dorpen, gewend dat huizen voor verwarming en koken zijn aangesloten op een aardgasleiding. Toch hoeft dit niet altijd het geval te zijn. Met name op het platteland moet men voor de gasvoorziening gebruik maken van tanks. Op boerderijen wordt toch al veel gebruik gemaakt van gas voor het drogen van bijvoorbeeld aardappelen en uien of het verwarmen van stallen. Gastanks voor particulieren mogen een inhoud van maximaal 10 m³ hebben. Ze kunnen bovengronds of ondergronds geplaatst worden. Wanneer een gastank bovengronds wordt geplaatst moet men rekening houden met een bepaalde afstand tot de woning die afhankelijk is van de tankinhoud. Particuliere gastanks bevatten vaak propaan dat geen geur of kleur heeft een zeer brandbaar is met een stookwaarde die drie keer zo groot is als aardgas. Propaan weinig last heeft van prijsschommelingen, staat bovendien dankzij een lagere uitstoot van CO² bekend als milieuvriendelijker dan bijvoorbeeld stookolie.

Lpg voor op weg

Ook in transport worden gastanks gebruikt. In auto’s bevinden de gastanks zich in de kofferbak terwijl ze bij bussen vaak op het dak zijn geplaatst. Autogas heet lpg (een afkorting voor liquid petroleum gas of liquid propane gas). Het bestaat uit een mengel van propaan en butaan. Wanneer de prijzen van benzine en diesel stijgen, groeit de vraag naar lpg-installaties in auto’s vanwege de gunstige combinatie van prijs aan de pomp en wegenbelasting. Vaak worden oude diesels van populaire robuuste automerken voorzien van een gastank om de rijkosten gunstiger te laten uitvallen.