Eni

Eni petroleum
Eni is een Italiaans energiebedrijf dat sinds 1953 actief is in de olie-industrie en daaraan verbonden activiteiten. Eni is eigenlijk een afkorting van Ente nazionale idrocarburi en tot 1998 was het een staatsbedrijf. Wie in het buitenland autorijdt, en met name in thuisland Italië, kent ongetwijfeld de tankstations met het karakteristiek wit-gele logo waarop een vuurspuwende hond met zes benen is afgebeeld.
Eni
In Frankrijk opereren de tankstations onder de naam Agip wat eigenlijk de voorloper van Eni is. Eni is van oorsprong gespecialiseerd in de winning van aardgas. Omdat de olievelden in het Midden-Oosten al waren vergeven, oriënteerde Eni zich op andere vindplaatsen. Hierdoor kon Italië als eerste niet-communistische land olie exporteren uit de Sovjet-Unie. Eni ontwikkelde zich hierna tot een van de machtigste bedrijven van Italië. Eni behoort tot de tien grootste aardoliebedrijven ter wereld en er werken ongeveer 84.000 mensen voor het bedrijf.

Eni producten

Zoals alle belangrijke olieproducenten is Eni door de jaren heen op zoek gegaan naar verschillende vindplaatsen van aardolie en aardgas. Zo is Eni zeer actief in de Golf van Mexico en voor de kust van Mozambique. Het bedrijf is ook verantwoordelijk voor de recente vondst van een groot aardgasveld in de Middellandse Zee voor de kust van Egypte. Eni bestaat uit een aantal divisies die gespecialiseerd zijn in elektriciteitsproductie, raffinage, petrochemie, de productie van koolwaterstoffen en de bouw van faciliteiten voor de olie-industrie. Als merk is het te vinden op een groot aantal producten als motorolie, benzine en diesel, industriële smeermiddelen (bijvoorbeeld voor het smeren van turbines), vetten voor de bescherming van machines en smeermiddelen voor de scheepvaart.

Eni in Nederland

Naast de verkoop van smeermiddelen is Eni in Nederland vooral buiten het zicht van consumenten actief. De geel-witte tankwagens leveren brandstof aan bedrijven in transport, logistiek, industrie en land- en tuinbouw. Eni beschikt ook over technische diensten die inzicht geven in de bedrijfsprocessen op het gebied van energiegebruik. Een zogenaamde thermal scan moet duidelijk maken welke processen efficiënter met energie kunnen omgaan. Naast advies en metingen geeft het bedrijf ook trainingen over een aantal aspecten van aardgasgebruik, bijvoorbeeld veiligheid.