Gazprom

Gazprom staat bekend als een wereldwijde leverancier van energie, die ook in Nederland z’n invloed heeft, deels via dochterondernemingen. Het bedrijf is vooral actief binnen de exploratie, productie, het transport, de opslag en het verwerken en verkopen van gas en olie. Bovendien verkoopt Gazprom gas als brandstof voor voertuigen en zorgt het onder andere voor het opwekken en de marketing voor warmte en elektrische kracht. Gazprom is wat dat betreft een belangrijke speler binnen de markt voor energie, afkomstig uit Rusland.

Gazprom heeft de grootste natuurlijke gasreserve ter wereld
Gazprom beschikt over de grootste voorraad natuurlijk gas ter wereld, er is geen bedrijf dat meer tot z’n beschikking heeft. Dit betekent dat het bedrijf kan zorgen voor een betrouwbare, efficiënte en gebalanceerde aanvoer van dit gas, naast andere bronnen van energie die het tot haar beschikking heeft. Wereldwijd heeft het bedrijf de beschikking over 18% van de reserves, wat gelijk staat aan zo’n 72% van de reserves in alleen Rusland. Het bedrijf is verantwoordelijk voor 14% van de wereldwijde aanvoer van gas en heeft op dit gebied 74% van de Russische markt in handen. Het bedrijf investeert doorlopend in nieuwe projecten, onder andere in Oost-Siberië en in het verre Oosten.

Russische en buitenlandse afnemers

Gazprom is een leverancier voor een groot aantal Russische bedrijven, maar exporteert daarnaast een groot deel van het gas naar het buitenland. Het bedrijf heeft de beschikking over het Unified Gas Supply System of Russia, met een totale lengte van 168.000 kilometer. Al deze pijpleidingen maken het mogelijk om het gas bijvoorbeeld in Europa aan tal van landen te leveren. Gazprom levert momenteel gas aan meer dan 30 verschillende landen in en buiten de voormalige Sovjet Unie.

Grootste vijf olieproducenten in Rusland
Gazprom behoort verder tot de vijf grootste producenten van olie in Rusland, wat betekent dat men ook binnen deze markt een belangrijke rol speelt. Binnen de energiemarkt is Gazprom een naam om rekening mee te houden. De laatste tijd bouwt Gazprom vooral z’n naamsbekendheid in Europa flink uit, bijvoorbeeld via sponsoring tijdens de Europa League van de UEFA, maar tevens door meer duidelijk op de voorgrond te treden op het moment dat dochterondernemingen nieuwe contracten sluiten. Gazprom wil zich ontwikkelen tot een meer wereldwijde speler, die vanuit Rusland een groot deel van de landen in met name Europa van gas kan voorzien.