NOGEPA

NOGEPA staat voor de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie. Het is de organisatie die de belangen behartigt voor de bedrijven die in Nederland een vergunning hebben om olie of gas op te sporen en dit vervolgens te winnen. NOGEPA probeer te zorgen voor een zo efficiënt, veilig en milieubewust mogelijke winning van olie en gas uit de Nederlandse (zee)bodem. Daarnaast probeert de organisatie te zorgen voor een goede verstandhouding tussen zowel de sector en de maatschappij in z’n algemeenheid.

Aandachtsgebieden van NOGEPA

NOGEPA werkt op basis van een aantal aandachtsgebieden. De organisatie stimuleert als eerste zowel nieuwe als traditionele methoden, om de winning en exploratie van gas en olie zo goed mogelijk te organiseren. De nieuwe methoden bieden mogelijkheden tot groei, terwijl de traditionele methoden zorgen voor een stabiele basis. Daarnaast probeert NOGEPA het inzicht in de rol van Nederlands gas in onze energiemix te bevorderen. Dit levert een belangrijke bijdrage aan onze samenleving, aangezien gas de meest schone fossiele brandstof is die we tot onze beschikking hebben. Het is daarnaast een belangrijke facilitator van energietransitie. Wat dat betreft probeert NOGEPA dit aan het grote publiek duidelijk te maken.

Verder wil NOGEPA de bedrijfsactiviteiten van de verschillende ondernemingen op een zo veilig en milieuverantwoorde manier vormgeven, zodat een ieder daar baat bij heeft. NOGEPA verkent en bevordert de alternatieve gebruiksmogelijkheden voor lege velden en de infrastructuur en vraagt aandacht voor de sector. Dit laatste doet NOGEPA op basis van een constructieve en proactieve communicatie, maar ook via overleg met de overheden, het publiek en de overige stakeholders binnen de markt.

Veiligheid en duurzaamheid

NOGEPA richt zich vooral op de veiligheid en duurzaamheid binnen de markt. De organisatie heeft veel met een gezond milieu voor een ieder en hecht hier sinds haar oprichting in 1974 dan ook een groot belang aan. NOGEPA is namens haar leden doorlopend op zoek naar de juiste balans tussen economische haalbaarheid van plannen en een duurzame ontwikkeling. NOGEPA draagt op die manier op een heel waardevolle wijze bij aan de ontwikkeling van de offshore sector in Nederland, die de laatste tijd weer behoorlijk aantrekt.