Greenpeace en olie

Greenpeace: milieuorganisatie
Greenpeace is een internationale milieuorganisatie die sinds 1971 actief is. Door middel van informatieverspreiding, lobbyen en geweldloze acties probeert de organisatie milieuproblemen onder aandacht te brengen van politiek, bedrijfsleven en burgers. Greenpeace heeft zich door de jaren met acties op verschillende milieuthema’s geprofileerd. Vooral met de spectaculaire acties tegen de walvisjacht won de organisatie veel aanzien. Een ander milieuprobleem waar Greenpeace zich mee bezighoudt is aardolie.

Klimaatverandering

Greenpeace heeft een pioniersrol gespeeld in de bewustwording rond het thema klimaatverandering. De organisatie beschouwt opwarming van de Aarde al jaren als het grootste hedendaagse milieuprobleem. Greenpeace heeft opgeroepen om de CO²-uitstoot serieus te verminderen, ontbossing te stoppen en het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Volgens het door de organisatie geformuleerde scenario in het Energy [R]evolution report moet met ingang van 2050 80% van de energie met duurzame middelen worden opgewekt. Naast acties tegen kolentransporten protesteert Greenpeace actief tegen oliewinning.
greenpeace en olie

Go Beyond Oil

De campagne tegen oliewinning heet al jaren Go Beyond Oil. De campagne bestaat uit meerdere acties tegen bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe wingebieden van aardolie. Specifieke acties zijn onder andere gericht tegen het boren naar olie in het Noordpoolgebied en zandgebieden in Canada. Vooral de pogingen van Shell en Statoil om proefboringen te doen bij de Noordpool zijn de organisatie al jaren een doorn in het oog. Daarnaast probeert Greenpeace overheden onder druk te zetten die nieuwe oliewinning blijven toestaan. In Nederland is Greenpeace een van de ondertekenaars van het Energieakkoord uit 2013. De organisatie ziet het als zijn taak om te controleren of bedrijfsleven en overheid zich aan de afspraken houden.

Controverse

Protest tegen de olie-industrie leidde ook tot een van de dieptepunten in de geschiedenis van Greenpeace. In 1995 zou de olieopslagboei Brent Spar, eigendom van Shell en ESSO, buiten gebruik worden genomen. Volgens Shell was afzinken op diepzee een milieuvriendelijkere oplossing dan het demonteren op land. Greenpeace riep als reactie op tot een boycot van Shell omdat volgens de organisatie nog veel giftige stoffen aanwezig waren naast 5000 ton olie. Shell ging uiteindelijk overstag maar uit later onderzoek bleek dat Greenpeace de hoeveelheid olie sterk had overschat. Ook al bleken er inderdaad veel giftige stoffen aanwezig liep het imago van Greenpeace flinke schade op.