Golf van Mexico boorplatform

Bij een boorplatform in de Golf van Mexico denkt men tegenwoordig aan een natuurramp. Slecht nieuws want het gebied is van groot belang voor twee landen.

Oliewinning in Amerikaanse wateren

De Golf van Mexico is een zee die langs de kusten loopt van de Verenigde Staten, Mexico en Cuba. De oliewinning in het gebied is verantwoordelijk voor 17% van het Amerikaanse totaal (5% van de aardgasproductie.) Vanaf 1955 is men steeds dieper in de Golf van Mexico boorplatforms gaan plaatsen. Het grootste percentage boringen vindt tegenwoordig plaats op een diepte van 300 meter of meer. De offshore boorplatforms zijn gelokaliseerd in de wateren van de staten Texas, Louisiana, Mississippi en Alabama. Olieboringen in de staat Florida zijn sinds 1992 verboden. Omdat de boorplatforms in de Golf van Mexico relatief dicht aan de Amerikaanse kust liggen, blijft oliewinning in dit gebied altijd een controversieel onderwerp. Toch is een meerderheid van de Amerikanen een voorstander van offshore oliewinning omdat het de Amerikaanse economie minder afhankelijk maakt van buitenlandse olie.

Golf van Mexico boorplatform: Deepwater Horizon

De laatste jaren denkt men bij een Golf van Mexico boorplatform onwillekeurig aan de Deepwater Horizon. Op 20 april 2010 vond een explosie op het platform plaats waarna een brand uitsloeg. Elf werkers werden gedood bij de ontploffing. Deepwater Horizon boorde voor BP naar olie in het Macondo Prospect olieveld dat zich op ongeveer 60 kilometer van de kust van Louisiana bevindt. Als gevolg van de explosie kwam een grote hoeveelheid olie in de zee terecht. Naar schatting 4,9 miljoen vaten olie verspreidden zich over het gebied en zorgden voor de grootste milieuramp in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De juridische nasleep was complex en eindige vooralsnog met een boete van 18,7 miljard dollar voor BP (eveneens een Amerikaans record.)
Golf van Mexico boorplatform

Een tweede speler: Mexico

Een kaart van de Golf van Mexico waarop het aantal boorplatforms is aangegeven, laat duidelijk zien dat het aantal in Mexicaanse wateren veel lager dan in de Verenigde Staten. Toch is Mexico het negende olieproducerende land ter wereld. De olie-industrie van het land kent een lange geschiedenis en wordt al jaren verzorgd door het staatsbedrijf Pemex. Boorplatforms in de Golf van Mexico zijn met name te vinden op het Cantarell complex dat 80 kilometer van de kust ligt. Het staat bekend als een van de grootste olievelden ter wereld met een winbare hoeveelheid petroleum tussen de 18 en 35 miljard vaten. Dankzij een hoge productiviteit, op het hoogtepunt 2,1 miljoen vaten per dag, is de productiepiek in 2004 bereikt. Een ander belangrijk veld in de Golf van Mexico is Ku-Maloob-Zaap dat ten noordwesten van Cantarell ligt en inmiddels een hogere productie draait.