Offshore outsourcing

Offshore outsourcing wordt veel gebruikt door bedrijven die op boorplatformen werken of op zee in welke vorm dan ook. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat er in de offshore sector gewerkt wordt in verschillende seizoenen. In principe is het offshore seizoen opgedeeld in maar twee seizoenen namelijk het zomerseizoen en het winterseizoen.

Twee seizoenen

Het werken met twee seizoenen in de offshore sector heeft als gevolg dat offshore outsourcing een bekend fenomeen is in deze sector. Er wordt logischerwijs alleen gewerkt in het zomerseizoen. Natuurlijk gaat het werk ook door in de winter, maar bijvoorbeeld reparatiewerkzaamheden aan een platform die moeten worden uitgevoerd door duikers kunnen alleen in de zomermaanden plaatsvinden. De weersomstandigheden spelen dus een rol bij bepaalde offshore outsourcing taken. Omdat deze offshore outsourcing werknemers niet altijd een vast contract kunnen krijgen worden ze vaak ingehuurd voor bepaalde tijd. Voorbeelden van offshore outsourcing zijn duikers en painters. Als er dus geen sprake is van een tijdelijk- of vast contract maar wel werkzaamheden gedaan moeten worden, dan zullen offshore bedrijven werknemers van buiten inhuren voor de incidentele taken. Veelal zijn dit ZZP’ers maar ook werknemers van andere collega bedrijven kunnen voor deze seizoensgebonden klussen worden ingehuurd.

Offshore Outsourcing voor- en nadelen

Offshore outsourcing heeft enkele voor- en nadelen. Een voordeel kan zijn is dat de offshore outsourcing medewerker niet meerdere maanden achter elkaar op dezelfde boorplatform zit. Meestal wordt bij outsourcing per uur of per opdracht betaald. Dit verdient meestal beter voor ‘geoutsourcete’ werknemers dan voor vaste werknemers wat natuurlijk te maken heeft met de onregelmatigheden en specialisaties. De tijdelijke klussen kan ook als nadeel worden geizenn, er is meestal geen sprake van een vast contract en dus is het allerminst zeker of er elk jaar werk is op een offshore platform. Aan de andere kant is de vraag naar offshore werknemers hoog dus dit nadeel is in deze tijden nog minimaal. Van belang is dat u goed contact onderhoudt met offshore bedrijven zodat men weet van uw specialisaties en beschikbaarheid.