Offshore keuring

Offshore keuring
Als er sprake is van werkzaamheden offshore dan is regelmatig een offshore keuring nodig. Werken op een offshore boorplatform is vaak zowel lichamelijk als mentaal zwaar waardoor de noodzaak ontstaat om werknemers te mentaal en geestelijk te keuren. Immers, het is niet alleen uitdagend werk, als er werkzaamheden op een niet veilige manier wordt uitgevoerd dan kunnen er grote rampen ontstaan. Er wordt altijd zeer voorzichtig omgegaan met werknemers die offshore werk verrichten. In dit artikel meer over wat de offshore keuring precies inhoudt en wat er gebeurd als de keuring een negatief resultaat kent.

Inhoud offshore keuring

De inhoud van de offshore keuring komt neer op het testen of een werknemer medische geschikt is om de werkzaamheden uit te voeren op een offshore platform. Er zijn verschillende soorten offshore keuringen. Dit is ten eerste de keuring voor standaard personeel, maar ook een lichtere offshore keuring voor bezoekers. De keuring voor noodpersoneel is wat intensiever. Drie verschillende keuringen maar over het algemeen geldt de standaard keuring. De offshore keuring houdt in dat er geen afwijkende gezondheidsfactoren mogen zijn. Dit betekend dat er geen gevaar voor eigen gezondheid evenals gezondheid van collega’s mag zijn om de offshore keuring met succes te kunnen doorstaan. Belangrijk onderdeel sinds 2009 is de inspanningstest, deze meet de conditie van de werknemers. Gezien de lange dagen van 12 uur per dag, 5 of 7 dagen per week dient u in goede fysieke en lichamelijke conditie te verkeren. Als u fit genoeg bent zult u de keuring met succes afronden.

Verschillende testen offshore keuring

Naast de inspanningstest zijn er nog een aantal andere testen die worden gedaan. Er wordt getest of het gehoor voldoende werkt en de ogen goed functioneren van zowel veraf als dichtbij. Ook wordt er getest op kleurenblindheid en wordt er een bloedonderzoek gedaan. Verder wordt gekeken naar bloeddruk en hartslag van alle werknemers tijdens de offshore keuring. Ook moet er een standaard vragenlijst worden beantwoord en deze wordt ook doorgenomen met de arts. De longfuncties worden getest en er wordt een urinestaal genomen om te testen op afwijkingen. Kortom, alle medewerkers die werken of willen werken op een offshore platform worden grondig gekeurd zodat de veiligheid kan worden gewaarborgd. Het gehele onderzoek neemt ongeveer 1,5 uur in beslag.
rig

Overige informatie offshore keuring

Belangrijk is dat u weet dat een offshore keuring niet gratis is. Ondanks dat deze in bijna alle gevallen door de werkgever wordt betaald hoeft dit niet bij elke werkgever het geval te zijn, de kosten bedragen op dit moment 194 euro zonder BTW. Verder is het handig om te weten dat er enkele zaken mee moeten worden genomen naar de keuring. Denk hierbij aan een legitimatiebewijs om er zeker van te zijn dat u de test wel maakt en deze niet door een ander laat uitvoeren. De ingevulde vragenlijst die hierboven ook is genoemd. Hulpmiddelen bij het zien, zoals een bril of lenzen, zal geen probleem vormen. Gezien de inspanningstest is het noodzakelijk om sportkleding mee te nemen waaronder sportschoenen. Op het moment dat de offshore keuring succesvol afgelegd is wordt er een stempel gezet in het persoonlijke veiligheidsboekje. Dit is het bewijs dat de offshore keuring met succes is behaald. Hoelang is een offshore keuring geldig? Voor Nederland, Noorwegen en Groot-Brittannië is dit twee jaar, dit kan elders anders zijn of het is soms nodig om een nieuwe offshore keuring te ondergaan als er wordt gewerkt voor bedrijven uit andere landen waar dan weer andere regels gelden.