Windenergie

Windenergie is duurzaam en vormt daarmee een belangrijke stap richting het groener maken van onze energie. Dankzij windenergie worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dit is beter voor het milieu, maar zorgt er daarnaast voor dat we onze economie opnieuw vorm kunnen geven. Zodra we windenergie op land opwekken kunnen particulieren en bedrijven echter gemakkelijk last krijgen van de windmolens die we daarvoor bouwen. Dankzij offshore windenergie hebben we daar geen last van, aangezien de masten niemand in de weg staan.

Offshore windparken

We maken in Nederland gebruik van een aantal offshore windparken. Het gaat bijvoorbeeld om het Prinses Amalia windpark, dat in 2008 voor de kust van IJmuiden werd opgeleverd. Dit park voorziet 120.000 Nederlanders van duurzame stroom. Daarnaast werken de ondernemingen in Nederland als Van Oord aan de andere windparken en zorgen ze er daarmee voor dat we op een duurzame manier energie op kunnen wekken. Niemand heeft last van de windmolens, waardoor de offshore oplossingen een belangrijk en interessant alternatief vormen voor de windmolens op het land.
Windenergie

Voorbereidingen treffen

Wanneer we denken aan de bedrijvigheid rondom windenergie denken we al snel aan het bouwen van de masten. Offshore activiteiten vragen echter ook om andere elementen. Het gaat bijvoorbeeld op het installeren van export- en infieldkabels, om de energie daadwerkelijk te kunnen transporteren. Verder is het van groot belang dat er sprake is van voldoende erosie-bescherming, om te voorkomen dat de offshore installatie zal slijten en daarmee voor problemen kan zorgen. Wat dat betreft komt er bij de offshore activiteiten op het gebied van windenergie meer kijken dan veel mensen denken.

Offshore activiteiten

Het is binnen de offshore activiteiten verder bijvoorbeeld van belang dat er een goede basis ontstaat op de zeebodem. Het prepareren hiervan maakt het mogelijk om er vervolgens een installatie op te kunnen bouwen, waarmee we de windmolens neer kunnen zetten. Vervolgens dienen de fundaties en de windturbines daadwerkelijk geplaatst te worden, iets waar de grote offshore ondernemingen in Nederland in gespecialiseerd zijn. Zij zorgen er met de offshore windenergie voor dat we op een duurzame manier energie op kunnen wekken, zonder dat iemand daar last van zal hebben. We maken wat dat betreft op een nuttige manier gebruik van de ruimte op zee, zonder dat we de bodem uitputten zoals bij het boren naar gas of olie dat we traditioneel doen.

Hollandse wind certificaten

Investeren in de toekomst zo luidt energiebedrijf Eneco. Iedereen kan investeren ook al bent u geen klant bij Eneco. Vanaf 25 euro kunt u al meedoen en participeren in de obligatie. HollandseWind Certificaten® belooft een rendement van 2.5% tot 3.5%. U investeert in het windpark De Beemden te Groningen. Het leuke van deze obligatie is dat hoe harder het waait des te hoger het rendement. Waait het harder dan loopt het rendement op tot 3.5%. Alvorens u in windenergie gaat investeren lees dan eerst de prospectus. Verder kunt u eenvoudig investeren middels iDEAL en kunt u maximaal 100 HollandseWind certificaten op naam krijgen. De uitkering windrendement is ieder jaar en wordt uitbetaald in de maand juli. Verder kunt u een online account aanmaken om bij te kopen of om te verkopen. Hier zijn uiteraard wel voorwaarden verbonden. Het uiteindelijke doel is schone energie door windenergie. Een schonere en betaalbare energie is het uitiendelijke streven van nutsbedrijven. Duurzame energie opwekken door wind, water en de zon brengt vele voordelen met zich mee. Het opwekken van duurzame energie is namelijk onuitputtelijk. Dit geldt niet voor fossiele brandstoffen want deze raken uiteindelijk wel uitgeput.