Offshore platforms

Offshore platforms
Offshore platforms komen wereldwijd voor. Vrijwel over de gehele wereld zijn offshore platforms te vinden. De gebieden waar offshore platforms vooral veelvuldig zijn te vinden zijn; Golf van Mexico, Californië, Brazilië, West-Afrika en de Noordzee zijn traditionele boorplatformen gebieden. Echter, steeds meer gebieden worden ontdekt en door de verbeterde technieken is het mogelijk om te kunnen boren naar olie en gas in voorheen moeilijk begaanbare gebieden. Shell boort nu ook bij Alaska wat vroeger vrijwel niet mogelijk was. In dit artikel vertellen we over het installeren van offshore platforms en de exploratie naar olie en gas onder de grond.

Exploratie offshore platforms

Natuurlijk moet er voordat een offshore platforms wordt gebruikt om olie en gas in te winnen eerst grondig onderzoek worden gedaan. Is het bijvoorbeeld wel mogelijk om überhaupt een bepaalde grondstof in te winnen uit te grond en als het mogelijk is, is het dan wel winstgevend om dit te doen? Nadat alle controlers hebbeb plaatsgevonden en positieve resultaten hebben opgeleverd is het tijd om de productieplatform te gaan installeren. Zodra de productieplatform operationeel kan olie en gas ingewonnen worden. Vrijwel altijd moeten er grote en lange leidingen worden aangelegd om de gewonnen grondstoffen af te voeren. Alle booreilanden voldoen aan strenge eisen. Zo dient er rekenschap te worden gehouden met de weersomstandigheden, waterdiepte en dergelijke. De booreilanden moeten voldoen om alles wat moeder natuur veroorzaakt te kunnen weerstaan. Booreilanden moeten bestand zijn tegen zware windstoten, aardbevingen, hoge golfen, bliksem en tegen de brandende zon. Alle onderdelen worden met behulp van grote hijskranen en/of kraanschepen op de juiste plek gebracht en in elkaar gezet. Vaak wordt dit ook aanlandig gedaan zodat er op zee zo min mogelijk gedaan hoeft te worden om de offshore platforms operationeel te maken.

Infrastructuur offshore platforms

gasboring
De infrastructuur van offshore platforms bestaat niet alleen uit het zichtbare deel wat u zien boven de zeespiegel. Minstens net zo belangrijk is het aanleggen van pijpleidingen die zowel olie en gas moeten kunnen vervoeren. De infrastructuur is hiermee ingewikkeld en veel specialisten zijn dan ook nodig om het boorplatform werkend te maken en werkend te houden. De laatste jaren is de infrastructuur nog ingewikkelder geworden doordat op steeds grotere diepten moet worden geboord om gas en olie te winnen. Uiteindelijk zullen de offshore platforms nadat de winning van gas en olie is voltooid niet meer worden gebruikt. In deze gevallen dienen de offshore platforms te worden verwijderd. Het verwijderen van booreilanden op zee is geen gemakkelijke klus.
Doordat de techniek zich steeds door ontwikkelt zijn er nog genoeg grondstoffen in te winnen. Niet voor niets is de offshore markt dan ook nog steeds aan het groeien en blijft de vraag naar offshore werknemers volop aanwezig. Steeds meer speciale studies worden ontwikkelt om offshore personeel goed op te leiden.

Veiligheid offshore platforms

Om de veiligheid op offshore platforms te vergroten is het verplicht bepaalde cursussen en opleidingen te doen. Zoals VCA cursussen zorgen ervoor dat personeel op de hoogte is van procedures en technieken om de veiligheid op offshore platforms te waarborgen. Wilt u meer weten over VCA? Kijk dan op de pagina: VCA cursussen. Er kunnen grote rampen ontstaan als er iets fout gaat op een boorplatform. De boren kunnen beschadigden of schade aan het milieu kan ontstaan evenals de veiligheid van werknemers kan in gevaar zijn. Offshore platforms zijn er op gebouwd om dit zoveel mogelijk tegen te gaan maar zoals wij hebben gezien bij bijvoorbeeld de BP ramp kan het goed mis gaan. Hopelijk is duidelijk dat er een hoop komt kijken voordat een offshore platforms functioneel zijn om pas grondstoffen te kunnen exploiteren. Lijkt het u leuk om te werken op een offshore platform? Kijk ook eens op de pagina: offshore uitzendbureaus voor openstaande vacatures.