Offshore rederijen

De offshore rederijen maken het mogelijk om op het water naar grondstoffen te boren. We maken gebruik van grote offshore schepen en bouwen installaties, bijvoorbeeld om naar olie te kunnen boren. De offshore rederijen zorgen ervoor dat we de beschikking hebben over de schepen die we nodig hebben, of we gebruik kunnen maken van support om bijvoorbeeld de bodem te verstevigen. Wat dat betreft spelen de offshore rederijen een belangrijke rol in het boren naar zowel olie als gas.

Offshore rederijen in Nederland

We kennen in Nederland een aantal offshore rederijen. Het gaat dan bijvoorbeeld om Offshore Rederij Toering. Dit is een familie bedrijf, dat er met de escorts voor seismologische schepen voor zorgt dat er een belangrijke toegevoegde waarde ontstaat. Een ander voorbeeld is Vroon Offshore Services. Het unieke van deze onderneming is dat deze in een paar jaar tijd is uitgegroeid tot de grootste speler binnen de Nederlandse markt. Vroon heeft de beschikking over meer dan 100 offshore support vaartuigen en heeft er onlangs nog eens 25 laten bouwen. Wat dat betreft is het een van de succesvolle offshore rederijen, die er met de support voor zorgt dat de grote producenten actief naar olie en gas kunnen boren.

Boren naar gas

We boren in Nederland naar gas, zowel op het land als offshore. We transporteren dat gas vervolgens via een netwerk van pijpleidingen. Op het moment dat we een nieuwe installatie wensen te bouwen of we materialen willen vervangen, maken we gebruik van de offshore rederijen. Zij zorgen ervoor dat de juiste materialen beschikbaar zijn en de bodem bijvoorbeeld geschikt is om te gaan bouwen. Wat dat betreft spelen de offshore rederijen een belangrijke rol bij het boren naar gas. Zonder hen zou het niet zomaar mogelijk zijn om hier gebruik van te maken.

Boren naar olie

In Nederland houden we ons er maar nauwelijks mee bezig, maar elders in de wereld is het boren naar olie een belangrijke bron van inkomsten. Het zijn de offshore rederijen die sterk bijdragen aan de mogelijkheid om naar deze olie te boren en het zwarte goud uit de bodem van de oceaan te halen. Net als bij het gas zorgen zij ervoor dat het boren naar olie mogelijk is. De offshore rederijen spelen daarom ook op dit gebied een belangrijke rol, al gaat het dan vooral om support voor de internationale ondernemingen die zich richten op de winning van olie.