Offshore

Offshore betekent letterlijk “van land”, weg van de kust en wordt vaak gebruikt bij het aanduiden voor de offshore industrie. De meest voorkomende offshore industrie is die van gas en olie maar ook een groot deel van de offshore industrie bestaat uit visserij, op schepen, windmolenparken en dergelijke valt onder offshore werken. De laatste jaren wordt de term offshore vaker gebruikt in combinatie met banen die zich op zee bevinden. Nederland werkt hard aan windmolenparken op de Noordzee. Dit wordt ook wel offshore windenergie genoemd.
windmolens

Offshore werk

Hoogstwaarschijnlijk hebt u wel eens gehoord van werken op een offshore platform. Zware regenbuien, (extreme) kou of juist warme weer komt elk jaar voor in de offshore industrie. Offshore werk is hierdoor, wat voor werk het dan ook is, altijd uitdagend te noemen is. Mannen maar ook vrouwen dienen zowel mentaal als fysiek optimaal in vorm te zijn. Offshore werk is er genoeg, het is een offshore markt waar arbeiders met elkaar moeten samenwerken. Ondanks de goede verdiensten van offshore werk zorgen de zware omstandigheden, en in sommige gevallen lange periodes achter elkaar van huis ervoor dat er niet veel mensen staan te springen om te werken in de offshore industrie. Het is natuurlijk ook geheel afhankelijk van uw situatie. Vindt u het leuk om van huis te zijn voor enige tijd? Wilt u goed geld verdienen en zo nodig hoger opklimmen? Dit is allemaal mogelijk. Het voordeel is ook dat u nauwelijks geld uitgeeft als u werkt op de booreiland. De faciliteiten zijn gratis en ook voor internet hoeft u niet te betalen.

Toekomst offshore werken

De toekomst van offshore werken zal op korte termijn niet veel veranderen, wel wordt zoals al eerder vermeld steeds meer aandacht besteed aan groene alternatieven zoals; windmolenparken. Nederland is hier al mee begonnen op de Noordzee en op land en steeds meer landen zullen volgen waardoor er nog veel werk te verzetten is voor de offshore industrie. Ook wordt steeds meer geboord naar olie en gas voor de kust van West-Afrika en ook nabij Brazilië is er veel olie en gas. Offshore werk vinden zijn in deze landen voor u als Nederlander prima mogelijk. Ook technische innovaties zoals internet creëert steeds meer offshore werkzaamheden. Metersdikke kabels worden op de zeebodem neergelegd om huishoudens of beter gezegd landen te voorzien van internet. Ook pijpleidingen voor gas en olie behoren tot deze industrie. Deze technieken brengen voor de toekomst economisch voordelen met zich mee. Olie- en gasvelden raken uitgeput en hierdoor zijn nieuwe technieken, zoals het diepzee boren, de toekomst. Bedrijven en overheden zijn ook druk bezig met groene natuurvriendelijke methoden zoals windenergie, energie winnen uit stroming van water en zonne energie.