Offshore windmolenparken

Offshore windmolenparken produceert groene energie. Groene energie wordt steeds belangrijker voor de moderne samenleving. Niet voor niets wordt groene energie al “het nieuwe tijdperk” genoemd. Zoals in de jaren 90 kwam zowel de PC (personal computer) alsmede mobiele telefoons beschikbaar voor de consumentenmarkt. Echter, deze technieken bestonden al langer maar pas in de beginjaren 90 waren deze toegankelijk voor jan en alleman. Een mogelijkheid tot het opwekken van energie is het gebruik maken van windmolenparken. 1 windmolen kan circa 5000 huishoudens voorzien van stroom. Er zijn echter veel bezwaren tegen het bouwen van windmolenparken op land. Hierdoor worden windmolenparken enigszins afgeremd. Vaak kopen energiebedrijven grote stukken grond op om vervolgens hierop windmolens te plaatsen. De procedures die gevolgd moeten worden zijn niet gemakkelijk en wordt vaak belemmert door bezwaren. Voornamelijk omringende bewoners maken bezwaar hiertegen. De voornaamste reden van het bezwaar is het uitzicht. Immers, u bent wellicht al jaren gewend aan het uitzicht en ineens komt er een groot en basaal ‘ding’ in het zicht. Deze ‘problemen’ worden vaak opgelost met financiële vergoedingen. Offshore windmolenparken vereisen een grote investering en veel werk maar de investering is het zeker waard.

Voordelen offshore windmolenparken

Het opzetten van offshore windmolenparken heeft meedere voordelen. Denk aan Nederland, elk land moet aan bepaalde normen voldoen met betrekking tot uitstoot en deze normen moeten de komende jaren flink dalen. Om dit te kunnen behalen zijn veel groene energie bronnen nodig. Nederland heeft echter vrij weinig land over om de windmolenparken te exploiteren. Een offshore windmolenpark is dan voordeliger. Op de zee is vanzelfsprekend veel meer ruimte en tevens zullen er geen mensen klagen over de lasten omtrent windmolens. Zoals eerder aangegeven wordt er vaak geklaagd over het uitzicht en soms ook over het lawaai. Dit wordt met offshore windmolenparken voorkomen. Windmolens en windmolenparken in het algemeen hebben natuurlijk een belangrijk doel voor ogen en zijn gericht op de lange termijn. De voordelen wegen zwaarder dan de nadelen. Toch hebben offshore windmolenparken ook nadelen.

Nadelen offshore windmolenparken

Een groot nadeel van een offshore windmolenpark is dat windmolens goed onderhouden moeten worden. Door de constante weersinvloeden is vaker onderhoud nodig. Dit is logischerwijs lastiger op zee dan op land waardoor onderhouden op zee ook meer geld kost. Echter, wel wordt er bespaard op kosten zoals grond en vergoedingen aan burgers voor de nadelen van windmolens op land. Het installeren van de offshore windmolenparken is een grote klus. Dit heeft vanzelfsprekend positieve effecten voor de offshore industrie. Er zullen hiermee veel banen gecreëerd worden voor offshore werknemers. Elk voordeel heeft ook zijn nadeel. Bedrijven die nu zijn gespecialiseerd in windmolenparken bouwen op land zullen weer omscholing moeten ondergaan om windmolens te realiseren op zee. Al zou een deel van de werknemers gewoon hetzelfde werk kunnen doen maar dan op een andere locatie. Nog een nadeel van offshore windmolenparken is dat de zee steeds voller wordt en op den duur kunnen de offshore windmolenparken in de weg staan. Met name scheepvaartbedrijven klagen over de windmolens op zee. De scheepvaartroutes moeten hierdoor veranderd en daardoor worden afstanden langer. Dit levert vertraging op en het kost meer brandstof.
Kortom offshore windmolenparken bouwen heeft veel voordelen, vooral voor de maritieme industrie. Uiteindelijk zijn windmolens goed voor de economie in vrijwel alle opzichten.