Zonne energie

Zonne energie vormt een belangrijke bron van duurzame energie, waarmee we de mogelijkheid hebben om onze energievoorziening meer groen vorm te geven. We gebruiken zonnecellen in zonnepanelen, om het licht van de zon om te zetten in een elektrische spanning. Via een omvormer zorgen we voor elektriciteit zoals we die binnen huishoudens en bedrijfsomgevingen kunnen gebruiken. We passen de zonnepanelen over het algemeen toe op daken of op de grond, maar we kunnen ook offshore zonne energie opwekken. Dit heeft vooral te maken met de enorme ruimte die er beschikbaar is om de energie van de zon om te zetten in elektriciteit.

Offshore zonnecentrales

We werken sinds een aantal jaren aan offshore zonnecentrales. Dit zijn verzamelingen van zonnepanelen, die we horizontaal op het water plaatsen. Het water zou het zonlicht normaal gesproken afketsen en daar eigenlijk niets meer doen. Door de zonnecentrales op het water te leggen kunnen we het licht van de zon opvangen en daar elektriciteit van maken. Wat dat betreft vormt het water een interessante bron van energie, zonder dat we het water zelf daarbij nodig hebben.

Populair in Azië

Met name in Azië heeft men op dit moment interesse in deze vorm van zonne energie. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de nucleaire energie daar nog altijd niet beschikbaar is als hoe dit het was voor de ramp in Fukushima. In Japan is men daarom op zoek gegaan naar andere mogelijkheden om elektriciteit op te gaan wekken. Men kwam uit bij offshore zonne energie, door enorme centrales op het water te leggen. Japan werd in die zin gedwongen om op een andere manier naar haar eigen energievoorziening te gaan kijken. Inmiddels is er ook vanuit andere landen in Azië en over de rest van de wereld interesse in de mogelijkheden om op deze manier duurzame energie op te gaan wekken.
Zonne energie

Wind en Zon

Het zijn de wind en de zon die ons met name offshore mogelijkheden bieden om energie op te gaan wekken. We kunnen windmolenparken bouwen zonder dat iemand daar last van heeft en het enorme oppervlakte van de zee of een oceaan gebruiken om zonnepanelen te plaatsen. Wat dat betreft is de kans groot dat het aantal offshore activiteiten de komende jaren veel verder toe zal nemen. We kunnen daar onder andere zonne energie maar ook stroom uit windenergie opwekken en er op die manier voor zorgen dat we minder afhankelijk zullen zijn van de aanlevering van energie uit fossiele brandstoffen. Wel is het zo dan windmolenparken op land voor kritiek van omwoners kan zorgen. De enorme windmolens ontnemen het uitzicht waardoor mensen klagen. Gemeenten proberen dan ook windmolenparken in gebieden te plaatsen waar weinig tot geen huizen staan.