Groene energie

We maken steeds meer gebruik van groene energie, maar vinden het soms nog lastig om dit voldoende op te wekken. We leggen steeds vaker zonnepanelen op het dak van onze woning en kiezen voor de plaatsing van windmolens, maar sieraden zijn het nog altijd niet. Wat dat betreft is het heel verstandig om offshore groene energie op te gaan wekken. Niemand heeft er op die plaatsen last van, waardoor we veel energie op kunnen wekken en dit na transport vervolgens op het land kunnen gebruiken.

Energie uit wind

We halen offshore onder andere energie uit wind. We wekken de groene energie op door windmolenparken voor de kust te plaatsen. Op deze plaatsen heeft niemand er last van en is er over het algemeen relatief veel wind aanwezig. Dit heeft vooral te maken met het feit dat dat er geen grote gebouwen en andere objecten in de weg staan. Wat dat betreft kunnen we de energie opwekken op een plaats die zeer effectief is, terwijl we de molens niet meer in de buurt van woningen hoeven te plaatsen. De groene energie vormt op die manier een erg interessant alternatief voor de traditionele bronnen als fossiele brandstoffen.

Offshore energie uit de zon

Daarnaast kunnen we groene energie halen uit het licht van de zon. We maken op onze daken al steeds vaker gebruik van zonnecellen in zonnepanelen, maar het oppervlak is dan vaak relatief klein. We kunnen offshore zonne energie opwekken, door daar complete zonnecentrales neer te leggen. Het kost horizontaal gezien meer ruimte dan wanneer we een windmolen plaatsen, maar de toepassing is aan de andere kant volledig vlak. De aarde bestaat voor een zeer groot deel uit water in de oceanen. We kunnen daar groene energie opwekken door offshore zonnepanelen te plaatsen binnen een zonnecentrale.

Duurzame economie

Dankzij de offshore mogelijkheden op het gebied van groene energie hebben we de mogelijkheid om onze economie op een meer duurzame manier vorm te geven. Het Prinses Amalia Windmolenpark voor de kust van IJmuiden is bijvoorbeeld goed voor de energie van 120.000 huishoudens in Nederland. Wat dat betreft kunnen we er met voldoende investeringen in offshore groene energie voor zorgen dat we in Nederland voortaan gebruik kunnen maken van duurzame stroom. Uiteraard zorgen deze mogelijkheden er bovendien voor dat er voldoende offshore werk beschikbaar is, bijvoorbeeld tijdens het klaarmaken van de bodem voor een installatie om duurzaam energie op te gaan wekken.