Offshore drilling

Offshore drilling is het proces waarbij er met een boor door de zeebodem wordt geboord om een olie of gas bron te kunnen bereiken. Het mechanische proces van boren om een weg te banen naar de bron moet met uiterste precisie gewerkt worden. Gezien de zware omstandigheden is het van belang scherp en alert te blijven. Foute boringen kunnen grote gevolgen hebben. Fouten tijdens het boorproces zijn ook mogelijk en daarom zijn er altijd meerdere mensen aanwezig om de boel in de gaten te houden tijdens het boren. De boren die worden gebruikt zijn extreem duur. De boren kosten doorgaans van enkele tienduizenden euro’s tot enkele tonnen per boor.

Veiligheid Offshore drilling

De veiligheid van offshore drilling is van groot belang. Dit heeft vooral te maken met de grote milieuschade welke een boorplatform kan veroorzaken als er iets mis gaat. Het kan bijvoorbeeld misgaan tijdens de offshore drilling (boren). Offshore drilling is tevens ook een benaming voor het boren in meren, binnenlandse wateren en dus zeeën. Een van de voornaamste reden waarom offshore drilling behoort tot een gevaar voor het milieu is. Wanneer de gat niet meer afgedicht kan worden zal het olie ontsnappen in de zee. Het gaat dan vaak om liters tonnen ruwe olie. De natuur kan deze olie niet afbreken waardoor het zeeleven bedreigd wordt. Het spoelt ook aan op stranden en tast het ecosysteem aan. Omdat de omstandigheden waarin wordt gewerkt enorm zwaar zijn, vaak 12 uren per dag achtereenvolgend maakt het risico op fouten groter. Gevaar ligt altijd op de loer en hier dient u rekenschap mee te houden. Vanzelfsprekend dient u zich altijd aan de veiligheidsvoorschriften te houden die het betreffende booreiland aangeeft. Wijk nooit van standaard procedures af tenzij dit uitdrukkelijk wordt aangegeven door uw leidinggevende. Zoals gezegd wees altijd op uw hoede en wees alert. Hebt u last van mentale klachten? Meldt dit altijd direct aan uw leidinggevende. Ieder mens heeft wel eens last van mentale klachten en hier hoeft u zich nimmer voor te schamen. Bespreek uw geestelijke klachten met de arts of psycholoog. Zo komt u samen met de professional tot een conclusie of het veilig genoeg is uw huidige functie voort te zetten. Als om veiligheidsredenen het niet meer verantwoordbaar is uw huidige functie voort te zetten zal uw werkgever een passende oplossing bieden. Zo kunt u denken aan; ziekteverlof of een andere functie. Nogmaals, uw veiligheid en dat van anderen moet u niet in gevaar brengen.

Offshore drilling

Offshore drilling kan op meerdere manieren plaatsvinden, dit is uiteraard afhankelijk van de ligging en diepte van de bron waarnaar geboord wordt. Omdat steeds meer aanlandige bronnen opraken moet er in dieper en dieper in water geboord worden waardoor er veel innovaties moet plaatsvinden in het offshore drilling. Een van deze ontwikkelingen zijn de semi-zinkbare platformen welke tot een diepte van 3.000 meter kunnen boren. Ook bronnen op deze diepte zullen opraken waardoor continue innovatie vereist is. Over het algemeen worden boorplatformen gebruikt voor offshore drilling in minder diep water (tot 1500 meter) en daarna wordt overgegaan tot andere offshore drilling opties zoals de semi-afzinkbare platformen. Echter, de techniek staat nooit stil. Tegenwoordig kan men steeds dieper en dieper boren waardoor de wereld van nu nog tientallen zo niet honderden jaren nog voorzien kan worden van de huidige brandstoffen. Verder is het aannemelijk dat tegen de tijd dat de fossiele brandstoffen opraken al volledig is vervangen door groene alternatieven. Hierbij kunt u dus denken aan wind- en zonne energie. Deze twee laatst genoemde energiebronnen wordt al toegepast in verschillende delen van Nederland. Gemiddeld brengt 1 windmolen genoeg elektriciteit voor 5000 huishoudens.