Maritieme techniek

De maritieme techniek wordt vaak in verband gebracht met offshore activiteiten, al is het van belang om deze duidelijk uit elkaar te houden. De twee vakgebieden hebben steeds vaker wat met elkaar te maken, maar komen vanuit een heel andere achtergrond.

Scheepsbouw en scheepvaart

De maritieme techniek heeft bijvoorbeeld betrekking op de scheepsbouw en scheepvaart. Het gaat om het bouwen van de schepen en het uiteindelijk uitvoeren van de vaarten. Tijdens de vaarten is het mogelijk om bijvoorbeeld goederen en personen te transporteren. Offshore richt zich ook op het transport, maar dan gaat het bijvoorbeeld om olie of gas. Wat dat betreft is het een totaal ander vakgebied, dat daarom te maken heeft met andere belangrijke onderwerpen en richtlijnen. Dat neemt niet weg dat zowel de maritieme techniek als de offshore branche zich richten op het werken op zee. Het is wat dat betreft niet vreemd dat mensen met een voorliefde voor offshore activiteiten, over het algemeen ook interesse hebben in de maritieme techniek en omgekeerd.

Offshore is specifiek vakgebied

Offshore is aan de andere kant een zeer specifiek vakgebied. Het komt voort uit een combinatie van civiele techniek (de constructies), scheepsbouwkunde en de werktuigbouwkunde. Deze verschillende disciplines komen bij elkaar, om het op het water mogelijk te maken te werken zoals we dat normaal gesproken op het land zouden doen. Dat neemt aan de andere kant overigens niet weg dat het offshore werken de laatste tijd steeds meer richting de scheepsbouwkundige kant begint te verschuiven. De andere twee elementen worden minder van belang.
Maritieme techniek

Fixed en floating platforms

Dat heeft vooral te maken met het feit dat we minder gebruik maken van de fixed platforms, zoals dat in het verleden het geval was. In plaats daarvan zijn het steeds vaker de floating platforms die we gebruiken om bijvoorbeeld naar olie of naar gas te boren.
De floating platforms sluiten uitstekend aan op de scheepsbouwkundige elementen uit het vakgebied. We zorgen er daarmee voor dat we ook op grotere diepte kunnen boren naar olie en gas. Dit is interessant vanwege de relatief hoge prijzen voor olie en gas, die ervoor zorgen dat het zelfs op grote diepte nog mogelijk is om rendabel te boren. We hebben de technieken hierop aan moeten passen. Wat dat betreft ziet het offshore werken er vandaag de dag anders uit dan enkele tientallen jaren geleden en is de kans groot dat de verandering door blijft zetten.