Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen zijn vanwege lage kosten de meest gebruikte brandstoffen ter wereld, toch kleven er belangrijke nadelen aan het gebruik.

Wat zijn fossiele brandstoffen?

Fossiele brandstoffen is een verzamelnaam voor brandstoffen met koolwaterstofverbindingen. De meeste fossiele brandstoffen bestaan uit dode organismen die gedurende een zeer lange periode (vaak miljoenen jaren) onder hoge druk en temperaturen zijn gevormd. Het hoogste percentage van onze energie wordt met behulp van fossiele brandstoffen opgewekt. Aardolie, aardgas en steenkool zijn de bekendste soorten fossiele brandstof. Ook bruinkool en turf zijn fossiele brandstoffen. Het voordeel van deze soort brandstoffen is dat er grote voorraden van bestaan en winning door jarenlange ervaring goedkoop is.

Nadelen

Helaas kleven er ook een aantal nadelen aan het massale gebruik van fossiele brandstoffen. De winning van de brandstoffen is zelf vervuilend. Bij het boren van aardolie komt onwillekeurig olie in de omgeving terecht. Bij ongelukken op boorplatformen of tijdens transport op zee kunnen grote hoeveelheden olie ontsnappen met desastreuze gevolgen voor het milieu. Mijnen van bruinkool en steenkool laat grote sporen achter in het landschap. Verbranden van fossiele brandstoffen om energie op te wekken heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid van mens en dier. Fijnstof die door uitlaten van auto’s wordt uitgestoten leidt bij regelmatig inademen tot dodelijke aandoeningen aan de luchtwegen. Het grootste nadeel is echter dat dankzij grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen teveel koolstofdioxide in de atmosfeer terechtkomt. Hierdoor ontstaat het broeikaseffect wat uiteindelijk leidt tot opwarming van de Aarde en onvoorziene veranderingen in klimaat.

Eindige voorraad

Los van de negatieve gevolgen voor mens en natuur kampen fossiele brandstoffen met een ander probleem, namelijk dat de voorraad eindig is. Aangezien het miljoenen jaren duurt voordat fossiele brandstoffen hun bruikbare vorm verkrijgen, kunnen de voorraden nooit worden bijgevuld terwijl de mens ze blijft gebruiken. Gezien het tempo waarmee we fossiele brandstoffen inzetten, zijn ze dus eindig. Nu al zijn de einddata van een aantal belangrijke olievelden voor deze eeuw vastgesteld. Nieuwe vormen van fossiele brandstofwinning als schaliegasboring of boringen in onherbergzame gebieden zullen het tij niet kunnen keren en het milieu verdere schade berokkenen. Vandaar dat een energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen (zon, wind, biomassa, kernenergie) deze eeuw onvermijdelijk is en door sommige landen als Duitsland in gang wordt gezet.

Diesel, Rode diesel en benzine

Diesel (B7) en benzine (E10) wordt dagelijks nog zeer veel gebruikt. Rode diesel wordt enkel gebruikt in zakelijke scheepsvracht. Vroeger ook voor landbouwvoertuigen maar is sinds 2013 verboden.
De voorspelling is dat benzine en diesel nog tientallen jaren veel gebruikt wordt. Hoewel in Europa gestreefd wordt naar alternatieven als zonne energie en windenergie loopt dit niet zo’n vaart in andere landen zoals India, China, Afrika en Brazilië.