Gas

Naast aardolie is er ook aardgas waar als fossiele brandstof zijnde veel naar geboord wordt. Het verschil tussen gas en olie is klein, vaak worden deze twee substanties samen gevonden omdat gas in essentie het lichtere broertje of zusje is van olie. Vaak wordt er, als er een bron wordt gevonden, eerst aardgas gevonden in de bovenlaag met daaronder ruwe aardolie. Deze zijn dan beide omringd door gesteente waardoor het gas en olie niet kan ontsnappen. Afhankelijk van het gesteente en de ligging van het gas (aanlandig of aflandig) is het gas dan wel geschikt om te exploiteren. Het boren naar gas brengt ook andere gevaren met zich mee. Zo komen aardbewegingen in en rondom het gebied voor waar geboord wordt naar gas. Door de aardbevingen ontstaan scheuren in de muren van huizen wat instortingsgevaar met zich meebrengt. Zo is dit ook het geval in 2013 en 2014 in de provincie Groningen. Door de gaswinning zijn veel bewoners van de provincie Groningen boos omdat de huizen minder waard worden. De gaswinning in deze gasvelden zijn daarom met 80% verlaagd om te voorkomen dat er nieuwe aardbevingen ontstaan.

Alles over Aardgas

Aardgas in Europa wordt vooral aangetroffen en geëxploiteerd rondom de Noordzee. Landen die om de Noordzee liggen hebben dus een gunstige ligging omdat deze landen waaronder Nederland aanspraak maken op het exploiteren van dit gas. Elke gasbron heeft een eigen kwaliteit gas, dit betekent ook dat sommige bronnen wel makkelijk toegankelijk zijn maar toch nog niet worden geëxploiteerd in verband met de kwaliteit van het gas waardoor de winstmarges te klein worden of überhaupt geen winst gemaakt kan worden. Waar vroeger aardgas als laag werd gezien die eigenlijk maar in de weg zat voordat je bij aardolie kwam is aardgas nu een fossiele brandstof van grote waarde. Dit heeft onder andere te maken met de samenstelling van gas. Gas is de schoonste fossiele brandstof ter wereld waardoor de winning ervan, in deze moderne tijd, waar wordt gelet op uitstoot, lucratiever is geworden. Op bepaalde momenten wordt gas niet gewonnen maar nog steeds gezien als afvalstof, dit heeft dan voornamelijk te maken met de ligging van de bron waardoor vervoeren van het gas vrijwel niet mogelijk is. Voordeel van gas is verder dat het makkelijk te scheiden is van andere stoffen waaronder zwavel. Dit drukt de prijzen van gas. Gas wordt over het algemeen vervoerd in kunststof leidingen en wordt vervoerd. Veel aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van deze (kunststof) leidingen gezien de bekende gevolgen die een gaslek kan hebben.

Schaliegas

Fossiele bronnen raken op waardoor de laatste jaren het woord schaliegas steeds bekender en bekender is geworden, schaliegas is nu namelijk winstgevend om naar te boren. Schaliegas is gewoon gas alleen het gas is omringt door schalie. Schalie kan het best worden omschreven als een laag hard gesteente waardoor het gas lastig in te winnen is. Omdat schaliegas verder gestimuleerd moet worden om vrij te komen moet men horizontaal boren als men bij de bron is aangekomen, dit wordt fracking genoemd. Nadeel van fracking is dat hier gebruik wordt gemaakt van grote hoeveelheden chemicaliën die samen met water en zand in de gasbron worden gespoten. Het gebruik van deze chemicaliën is een discussie punt waardoor op dit moment veel landen nog niet toestaan om te boren naar schaliegas.