Pijpleidingen

Pijpleidingen vormen een belangrijk element van onze offshore activiteiten. Dat heeft te maken met het feit dat dit de enige mogelijkheid vormt om bijvoorbeeld olie of gas te transporteren. Op het moment dat we de olie of het gas uit de grond halen door hier naar te boren, gebruiken we de pijpleidingen om het te vervoeren naar een plaats waar we het nodig hebben. Uiteraard liggen de pijpleidingen in zee, maar maken we daar ook op het land gebruik van om de bronnen van energie te transporteren.

Offshore pijpleidingen

Het zijn de offshore pijpleidingen die over het algemeen het meest tot de verbeelding spreken. Dit lijkt vooral te maken te hebben met het feit dat er in de zee een complex netwerk van pijpleidingen ligt, die er samen voor zorgen dat we de mogelijkheid hebben om gas of olie te transporteren. Het gaat uiteraard om pijpleidingen in de Noordzee, maar ook elders over heel de wereld liggen deze in de bodem. Het zijn onder andere de offshore rederijen in Nederland en daar buiten die kunnen ondersteunen bij het gereed maken van de bodem en het uiteindelijk aanleggen van de pijpleidingen.

Engeland, Nederland, Denemarken en Duitsland

Dicht bij huis hebben we de Noordzee, waarin onder andere aardgas aanwezig is. We kunnen hier naar boren en er op die manier voor zorgen dat we het tot onze beschikking krijgen. Vervolgens zorgen we er met de pijpleidingen voor dat we het naar particulieren en bedrijven brengen, die er gebruik van willen maken. Als Nederland zijnde boren we naar gas en gebruiken we de pijpleidingen, maar er zijn daarnaast ook verbindingen aanwezig met Engeland, Denemarken en Duitsland. Wat dat betreft ligt er een enorme hoeveelheid pijpleidingen in de Noordzee, die er samen voor zorgen dat we gebruik kunnen maken van het gas zoals we dat kennen.

Offshore activiteiten

De pijpleidingen hebben betrekking op onze offshore activiteiten. Het kan gaan om het plaatsen en onderhouden van de pijpleidingen, maar ook om het gebruik ervan op het moment dat we boren naar olie en gas. We gebruiken de pijpleidingen dan om het gewonnen gas te transporteren, waardoor het van groot belang is dat de leiding van goede kwaliteit is. Wat dat betreft zorgt het enorme netwerk van pijpleidingen ervoor dat er binnen de offshore activiteiten meer dan voldoende werk is binnen het onderhoud en het bepalen van de mogelijkheden om nieuwe netwerken aan te leggen.