Olieveld

Olieveld is de benaming voor een gebied waar in de bodem aardolie en aardgas zijn te vinden. Hoe en waar zijn olievelden te vinden?

Hoe ontstaan olievelden?

Olievelden zijn meer dan alleen een reservoir met aardolie (ook wel petroleum genoemd.) De aardolie zit vaak gevangen tussen een laag aardgas en water. Die olie heeft daar niet altijd gelegen. Aardolie ontstaat over een periode van miljoenen jaren. Dode algen en plantenresten zijn in deze periode bedekt geraakt met aarde en rotsen. Wanneer dit organisch materiaal onder druk komt te staan ontstaat na verloop van tijd aardolie.

Hoe vindt men een olieveld?

De moderne maatschappij heeft nog steeds grote hoeveelheden olie nodig. Zwart goud is niet voor niets de bijnaam van olie. De vondst van een olieveld staat, ondanks de aanzienlijke investeringen die winning vereist, vrijwel garant voor rijkdom. Het zoeken naar een olieveld is zeer specialistisch werk dat door geologen wordt gedaan. Geologen beschikken over een aantal technieken om reservoirs op te sporen. De belangrijkste is het veroorzaken van schokgolven waarmee de samenstelling van de bodem kan worden afgelezen. Ook satellietbeelden en zogenaamde sniffers waarmee koolwaterstof kan worden geïdentificeerd, behoren tot het arsenaal van onderzoekers.
Olieveld

Een olieveld exploiteren

Oliewinning is een complex proces. Het boren en winnen van aardolie is arbeidsintensief werk dat over een lange periode plaatsvindt. De eerste olie die men aanboort is lichter dan water en eenvoudig op te pompen. Een ander deel is stroperig en blijft aan gesteente plakken. Deze dikke olie kan met verschillende technieken worden gewonnen maar vaak wordt een reservoir niet helemaal leeg gepompt omdat de kosten te hoog zijn. De boorput wordt vervolgens met cement afgesloten en kan op een later tijdstip nog worden geleegd.

De ligging van olievelden

Olievelden zijn zowel op land als op de zeebodem te vinden. Op elk continent bevinden zich olievelden waarvan de olie een karakteristieke samenstelling heeft. De grootste olievelden liggen in het Midden-Oosten. Het Ghawar-veld in Saoedi-Arabië is het grootste ter wereld met een geschatte opbrengst tussen de 75 en 83 miljard vaten en een dagelijkse productiecapaciteit van 5 miljoen vaten per dag. De winning van olie is hier sinds 1951 continu aan de gang. Ook Koeweit en Iran beschikken over gigantische olievelden. Het grootste olieveld dat nog niet wordt geëxploiteerd is het Sugar Loaf Field voor de kust van Brazilië, al is de precieze hoeveelheid petroleum die het bevat onderwerp van discussie.