Schaliegas

Wat is schaliegas? Als u regelmatig de krant leest, het nieuws kijkt of nieuwswebsites bezoekt, heeft u wellicht wel eens gehoord van de term ‘schaliegas’. Deze term komt namelijk steeds vaker in het nieuws en ook de politiek is steeds meer met het gas bezig. Maar wat is dit gas precies en waar komt dit gas voor in Nederland? Meer over dit onderwerp, leest u in dit artikel.

Schaliegas: een fossiele brandstof

Schaliegas is een fossiele brandstof die lokaal voorkomt in zogeheten schaliegesteente. Schaliegesteente wordt ook wel kleisteen genoemd, een gesteente dat u onder de grond vindt. Velen vergelijken schaliegas met aardgas, maar toch is schaliegas een heel andere fossiele brandstof. Dit komt omdat deze fossiele brandstof niet in aangesloten bellen of velden voorkomt, zoals het geval is bij aardgas, maar juist voorkomt in poreus gesteente onder afsluitende lagen. Zo zit schaliegas hier opgesloten in minuscule poriën, waardoor het erg lastig is om deze brandstof te winnen.

Schaliegas en aardgas: het belangrijkste verschil
Hoewel schaliegas en aardgas op elkaar lijken als de fossiele brandstoffen boven de grond worden gebruikt, is er onder de grond een duidelijk verschil tussen beide gassen. Zo heeft het boren van aardgas een geheel ander proces dan het boren van schaliegas, omdat aardgas in aaneengesloten bellen of velden voorkomt en dus gemakkelijk geboord kan worden. Bij schaliegas is dit niet het geval, waardoor het gas met duizenden kleine boren in allerlei richtingen uit de grond gehaald moet worden. Kortom: aardgas is gemakkelijk uit de grond te halen, maar het winnen van schaliegas is een complex en tijdrovend klusje.

Schaliegasrijke gebieden in Nederland
Er zijn enkele gebieden in Nederland waar veel van deze brandstof in de grond zit. Deze gebieden liggen voornamelijk in het midden en het zuiden van Nederland, zoals Utrecht en Noord Brabant. Voornamelijk burgers die in deze provincies wonen, zijn tegen het winnen van deze brandstof. Zo geven zij aan dat de opbrengsten van het winnen van het gas niet opwegen tegen de kosten van het winnen van het gas en de problemen die zich kunnen voordoen bij het winnen van de brandstof. Er zijn dan ook veel initiatieven om het winnen van het gas te voorkomen.