Toekomst van offshore werken

De toekomst van offshore werken is moeilijk te voorspellen. Hoewel olie- en gasbronnen nog lang niet uitgeput wordt de drang naar groene energie groot. De toekomst van offshore werken zal op dit moment van schrijven (2014) een stijgende lijn vertonen. De innovatie op het gebied van boren en winning van grondstoffen is groot. Moeilijk bereikbare gebieden zijn vandaag de dag ook mogelijk waardoor de toekomst van offshore werken nog lang zal blijven bestaan. De verwachting met betrekking tot de regelgeving vanuit de overheid is ook niets over te zeggen. Men streeft naar zoveel mogelijk schone bronnen zoals windmolens en zonne energie. Maar voordat deze bronnen de olie en gas industrie overheersen zijn we toch een flink aantal generaties verder. Kortom, toekomst van offshore werken ziet er prima uit en hoeft u niet te vrezen dat u over enkele jaren op straat komt te staan omdat er geen werk meer zou zijn.

Ontwikkelingen offshore branche

De huidige ontwikkelingen in de offshore branche zijn, en dat is goed nieuws voor de mensen die hun brood verdienen in deze branche, positief te noemen. Dit heeft vooral te maken met het recent bekend gemaakte vondst (09-07-2013) van een groot nieuw olie- en gasveld in de noordelijke delen van de Nederlandse Noordzee maar ook in andere delen van de wereld worden steeds nieuwe bronnen ontdekt. Dit nieuws is bekend gemaakt door Fugro welke meerdere jaren de bodem van de Noordzee heeft onderzocht en dit overigens nog steeds doet. Ook Energie Beheer Nederland (EBN) is hoopvol over de vondst. De gevolgen voor de branche zullen zeer positief zijn als deze olie- en gasbronnen ook de mogelijkheid bieden om daadwerkelijk te worden geëxploiteerd. Op dit moment wordt er verder onderzocht wat de mogelijkheden zijn en Energie Beheer Nederland hoopt dat er snel proefboringen zullen volgen. Verder is een positieve ontwikkeling voor de korte termijn in deze branche dat de gas- en olievelden op het land in Nederland opraken waardoor juist in de Noordzee wordt gezocht naar andere bronnen om te exploiteren. Immers, de vraag naar deze grondstoffen is groot. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor de offshore industrieën. Ondanks dat deze al ver ontwikkeld zijn zal er naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst meer druk komen te rusten op het vinden en exploiteren van olie en gas uit de Noordzee. Vandaag de dag groeit de vraag naar olie en gas nog steeds met enkele procenten per jaar. Dit komt vooral door de ontwikkelingen van landen zoals China, India maar ook Brazilië en in andere voormalig derde wereldlanden groeit de vraag nog exponentieel en dat is een goede ontwikkeling voor offshore bedrijven.
Hiermee is meteen antwoord gegeven op de vraag of er in de toekomst meer banen bij zullen komen in de offshore industrie, het antwoord is een volmondig ja. Pas op zeer zeer lange termijn, 50-100 jaar, zou het kunnen zijn dat de vraag naar olie en gas door de ontwikkeling van groene energie eventueel zou kunnen dalen en eventueel de offshore branche van minder groot belang zou kunnen worden. Maar dit is geheel afhankelijk van de ontwikkelingen van deze markt. De traditionele offshore industrie zoals wij die nu kennen zal nog honderden jaren blijven bestaan. Goed, niets is met 100% zekerheid te zeggen maar dit is onze verwachting. De fossiele brandstoffen worden voor zoveel dingen gebruikt wat tot op heden nog niet volledig is te vervangen door de schonere energiebronnen zoals windenergie en zonnepanelen.

Offshore Technologie en regelgeving

Doordat de technologische ontwikkelingen in, op en rond de offshore boorplatformen nog dagelijks doorgaan ziet het er verder naar uit dat de offshore platformen technische nog beter in elkaar zullen gaan zitten. Immers, techniek innoveert enorm. Dit verkleint onder andere het aantal mogelijke ongelukken en dus wordt het aantrekkelijker om te werken op een offshore platform. Dit komt meteen overeen met de (toenemende) regelgeving omtrent offshore platformen waaraan voldaan moet worden. Verder zorgt de technologische ontwikkeling ervoor dat er ook schaliegas te winnen is, iets wat jaren geleden nog niet mogelijk was. De regelgeving in Nederland zorgt er echter voor dat het op dit moment (in afwachting van meerdere onderzoeken) nog verboden is om schaliegas te winnen. In andere landen is het wel mogelijk om te boren naar schaliegas. De verwachting is wel dat binnenkort naar Schaliegas mag worden geboord in Nederland. Zodra de onderzoeken naar schalie- en steenkoolgas zijn voltooid zal de overheid hierover een beslissing nemen. Gezien de economische malaise waarin wij verkeren zal dergelijke inkomsten goed zijn voor de begroting. Het is zeer afhankelijk van de risicoanalyses van deze onderzoeken of dit in de toekomst zal veranderen of niet. Echter hebben andere landen zoals Duitsland en Amerika minder problemen met het inwinnen van schaliegas en vooral Groot-Brittannië heeft enorme voorraden schaliegas in zee welke nog gewonnen kunnen worden. Dit zal veel offshore banen opleveren. Al met al is het dus zeker de verwachting dat offshore banen nog wel een zeer lange periode zullen blijven bestaan, al is het maar omdat de wereld nog steeds zeer afhankelijk is van olie en gas. De toekomst van offshore werken ziet er dus rooskleurig uit!