Olieprijs

De olieprijs is afhankelijk van een aantal verschillende factoren, waaronder het aanbod. Olieproducenten kunnen zelf in grote mate bepalen hoeveel olie ze uit de grond omhoog halen, waardoor ze de prijs mede kunnen bepalen. Aan de andere kant is de olieprijs natuurlijk afhankelijk van de vraag die er naar dit product is. Op het moment dat de vraag stijgt is het mogelijk hier een hogere prijs voor de vragen en kan ook het offshore boren naar olie interessanter worden.

Stijgende olieprijs

De olieprijs is de laatste jaren steeds een beetje verder omhoog gegaan, al is er natuurlijk sprake van schommelingen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat veel ondernemingen op zoek zijn naar nieuwe bronnen van olie, nu de meest toegankelijke bronnen uitgeput beginnen te raken. De ondernemingen dienen meer investeringen te doen om de olie omhoog te pompen. Met name het offshore boren naar olie kan de olieprijs opdrijven. Dit heeft te maken met het feit dat er bijzonder veel investeringen nodig, om het zwarte goud naar boven te kunnen halen en dit te kunnen laten verwerken.

Productie van olie

Uiteraard zijn er een aantal verschillende landen actief binnen de productie van olie. Het gaat allereerst om Saoedi-Arabië, de grootste producent ter wereld. Vervolgens komt er olie uit Venezuela, uit Canada en uit Irak. Een aantal landen halen dit uit gebieden op land, maar ook offshore wordt er naar olie geboord. Op het moment dat de landen minder olie naar boven halen, of meer investeringen dienen te doen, zal de olieprijs oplopen. Ook op het moment dat er onrust ontstaat in een van de gebieden waar we olie uit de grond halen zal de prijs over het algemeen oplopen.

Offshore ondernemingen

Met name de offshore ondernemingen dienen relatief veel kosten te maken, waardoor er van de olieprijs minder over zal blijven om toe te voegen aan de winstreserve. Dit betekent onder andere dat een hogere olieprijs voor deze bedrijven betekent dat het interessanter wordt om naar olie te gaan boren. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat er meer werkgelegenheid ontstaat, waardoor de gehele markt hiervan kan profiteren. Aan de andere kant lopen de kosten voor diverse producten op en betaalt de consument op basis van een hogere olieprijs over het algemeen meer aan de pomp om te kunnen tanken.