Offshore landen

Offshore landen
Er zijn verschillende offshore landen waarin offshore werken zeer populair is. Vaak is de oorzaak hiervan dat deze offshore landen zoals we ze voor het gemak maar even noemen grote olie en gas bronnen hebben welke natuurlijk zeer winstgevend kunnen zijn. De landen die vaak zelf eigenaar zijn of de bronnen verkopen aan grote bedrijven nemen vaak werknemers in dienst uit hetzelfde land maar ook gekwalificeerd personeel wordt ingehuurd vanuit andere landen. Met name in de opstartfase worden mensen overal ter wereld ingehuurd. Dit hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn, maar Shell neemt bijvoorbeeld vaker Nederlanders in dienst en BP vaker Amerikanen. Er zijn dus zeker enkele offshore landen waar veel vraag is naar offshore werknemers. In dit artikel vertellen we graag meer over enkele populaire offshore landen.

Populaire offshore landen/gebieden

Enkele populaire offshore gebieden waar de meest ervaren offshore werknemers al eens gewerkt zullen hebben zijn de Noordzee, Noordelijke ijszee (Rusland), Golf van Mexico, Californië, West-Afrika en Brazilië. De twee laatste zijn populaire gebieden in opkomst. Het zijn dan ook dezelfde landen waar veel vraag is naar offshore werknemers. Nederland, Noorwegen en andere Scandinavische landen, Rusland, Engeland, Amerika zijn landen waar veel Nederlanders actief zijn. Afrika en Brazilië in mindere mate aangezien gezien personeel een stuk goedkoper zijn.
platformoffshore
De Nederlandse offshore werknemers staan vooral bekend om de kwaliteit die ze in pacht hebben om bepaalde taken uit te voeren. Niet voor niets is er tegenwoordig zelfs een WO opleiding maritieme techniek die zich specialiseert heeft in het werken op offshore platforms en op schepen. Met deze opleiding kunt u overigens ook op het land (onshore) werken want deze personen zullen vaak nieuwe technieken ontwerpen. Mede hierdoor hoeft niet altijd offshore worden gewerkt. Nederland is dus een land waar de vraag naar offshore werknemers hoog is.
Hopelijk is nu duidelijk wat enkele populaire offshore landen zijn als we het hebben over de olie/gas industrie. De marktontwikkeling voor olie en gas blijft doorgaan. Elke dag worden nieuwe gebieden onderzocht en ontdekt voor olie en gas. Volledige uitputting zal nog lang niet aan de orde zijn. Fossiele brandstoffen zullen nog lang blijven op deze wereld. Energiebedrijven en overheden zijn wel druk bezig met groene energiebronnen. Zonne energie, windenergie hebben vandaag de dag een hoge prioriteit.

Wilt u meer weten over offshore bankieren in verschillende landen? Kijk dan eens op: offshore banking.